Så styrs Sverige - information från riksdagen.
Vem bestämmer vad? Fyra filmer från UR om vårt demokratiska system och om EU.