Mattebegrepp - på svenska och albanska.
Grundläggande mattebegrepp på svenska och albanska.