UMO Ungdomsmottagning på nätet. Mänskliga rättigheter, jämställdhet mm
Diskrimineringslagen Kortfattad information från RFSL
Dina rättigheter
Om svenska skolan Information från Skolverket
Brottsoffermyndigheten Information om rättegång med mera. Ordlista på slutet.
Nyheter på somaliska från Sveriges Radio.
Diskrimineringsombudsmannen läs om alla människors lika värde.
Migrationsverket Om att söka asyl i Sverige
Vem bestämmer vad Fyra filmer från UR om vårt demokratiska system och om EU
Boken om Sverige Sveriges geografi och samhälle på många språk