Somaliska matematik


Webbmatte Högstadiets matematik på somaliska och svenska
Mattebegrepp på svenska och somaliska
Mohammeds blogg Matematik med texter både på svenska och somaliska